کارفرما عنوان پروژه
شهرداری منطقه 4 تهران طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
شرکت حفاری شمال طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
بیمارستان یاس سفید تهران طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
شرکت تهیه و توزیع مواد معدنی کشور طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
آبفای تهران طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
بیمارستان آپادانا طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
مهرکام پارس طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
توسعه انرژی پاسارگاد طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
شرکت پارس تابلو طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
شرکت اکتشاف نفت طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
بیمارستان آبان طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
شرکت خوراک دام پارس طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
مجتمع تجاری بوستان تهران - پونک طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
شرکت صنایع آموزشی طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
هتل پارسیان اوین طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
هتل پارسیان انقلاب طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
هتل مشهد - تهران طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
هتل کوثر تهران طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
هتل آرامیس تهران طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
هتل سفیر تهران طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
هتل آساره طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
هتل تابان طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
هتل فردوسی طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
لبنیات کولاک طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
شرکت پارسی کان کاو طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
مجتمع چاپ مسعود مارک طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
بیمارستان شهید اکبر آبادی طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
شرکت یاس شیمی طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
تعاونی اعتبار ایران خودرو طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
پترو گاز نامداران طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
بیمارستان پاسارگاد طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
شرکت آب و خاک – مترو میدان ولیعصر طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
مجتمع تجاری سینا طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
شرکت روف تراس طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
شرکت گندم طلایی نوتریکا (پچ پچ ) طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
مجتمع تجاری رویال سعادت آباد طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
پژوهشکده پولی و بانکی طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
شرکت ملی نفت – ساختمان 39 طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
نمایندگی های ایران خودرو ( نمایندگی 1018– نمابندگی 1016– نمایندگی 1135 – 1259 کرج - 1042 طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
شرکت سرآمد طب پارایه طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
شرکت جهاد حفاری طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
چاپخانه نوابی طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
صبا نور طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
کمپرسور سازی هواکاران طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
لرستان گداخت طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات
رنگ توسن طعمه گذاري ، سمپاشي و دفع آفات

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید