سایپرمترین نام ماده : سایپرمترین برگه اطلاعات ایمنی مواد ماده شيميايي : سایپرمترین MAD co قابليت اشتعال : دارد — ندارد— Cypermethrin فرمول شيميايي :—— حالت ماده :—— مشخصات سایپرمترین حشره کشي است از گروه پایرتروئیدها با اثر تماسي و گوارشي که روي بسیاري از حشرات مؤثر است. در بدن با باز نگهداشتن کانال سدیم در سلولهاي عصبي حشرات…

دلتا مترين نام ماده : دلتا مترين برگه اطلاعات ايمنی مواد MAD co نام ماده شيميايي : دلتا مترين دوره كارنس : ۳ تا ۵ روز Deltamethrin سميت ) LD50 : ) mg 0500-135 : 50Oral LD فرمول شيميايي : EC 2.5% نام تجاري : دسیس Decis EC2.5% مشخصات دلتامترين از گروه حشره كشهاي پايريتروئيدي بوده و داراي اثر تماسي…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید