موش کش برودیفیکام

دوره كارنس :  – – روز

شکل سهم : معمولی و سوراخ دار

نام ماده شيميايي :  فاکورات مینی واکس

فرمول شیمیایی :  0/4 (mg/kg (LD50

نام تجاری:    %FACORAT ( BRODIFACOUM) mini wax block 0/05  

مشخصات

10 گرم دناتونیوم و بنزوات می باشد. جزء مواد ضد / 10 گرم ماده موثره فاکورات، 1 / هر 0111 گرم از طعمه مسموم آماده به مصرف، حاوی 1 انعقادی بوده و با خوردن حتی یک دوز آن توسط موش، مرگ ناشی از خونریزی داخلی رخ می دهد. مناسب اسنفاده در مکان های روباز و مرطوب

احتیاطات

از برخورد با پوست دست و خصوصاٌ اندام مخاط دار جلوگیری کنید . از نگهداری در نزدیکی مواد غذایی و حیوانات اهلی و کودکان جداٌ جلوگیری کنید . پس از طعمه گذاری دست ها را با آب و صابون بشویید . دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری گردد.

ملاحظات زیست محیطی

به منظور جلوگیری از مسمومیت ثانویه، موش های تلف شده جمع آوری و با استفاده از تمهیدات بهداشتی دفع شوند . از مصرف مجدد ظروف و بسته های خالی خودداری گردد و بسته های خالی را در محل مناسب نگهداری کنید و طبق مقررات مربوطه نسبت به دفع زیست محیطی ظروف و بسته های خلی اقدام نمایید.

کمک های اولیه

پادزهر: ویتامین K1
درجه خطر سم: فوق العاده سمی 1a
مقدار مصرف: 01 گرم در هر لانه برای موش
تنفس : مصدوم را به هوای آزاد منتقل کنید و در صورت قطع تنفس ، تنفس مصنوعی به بیمار داده شود .
تماس چشمی : چشم را با آب پاکیزه چندین بار بشویید.
تماس پوستی : محل تماس را با آب و صابون بشویید.
بلع : بلافاصله محتویات معده فرد مسموم تخلیه و به پزشک مراجعه گردد.

انبار داری

حشره كش را دور از دسترس حيوانات در بسته بندي اصلي ، در انبار هاي دربسته به دور از افتاب ، رطوبت و مواد غذايي انسان و دام نگهداي كنيد . در صورت باز شدن پلمپ بسته بندي آفت كش زمان و دوام آفت كش كاهش مي يابد و از نگهداري آفت كش به صورت محلول آبي خودداري نماييد

وسایل حفاظت فردی

حفاظت تنفسی :   براي غلظت هاي متوسط استفاده ماسك تنفسي و براي غلظتهاي بالا استفاده از رسپيراتور تصفيه كننده قوي هوا
حفاظت چشمان و صورت :   عينك و شيلد صورت
حفاظت پوست :   دستكش مناسب ، چكمه ، لباس كار مناسب

EnglishIran