موش کش برودیفیکام   نام ماده : برودیفیکام برگه اطلاعات ایمنی مواد MAD co نام ماده شيميايي : فاکورات مینی واکس دوره كارنس : فرمول شيميايي : ۰/۴ mg/kg (LD50) نام تجاري : FACORAT ( BRODIFACOUM) mini wax block 0/05 % شکل سم: معمولی و سوراخ دار مشخصات ۱۰ گرم دناتونیوم و بنزوات می باشد. جزء مواد ضد / ۱۰…

لیست سموم۹۶   شماره:۱۶۹۶۱ /د ۳۰۰ تاریخ:۱۳۹۶/۱۰/۰۳ پیوست :دارد معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی … موضوع: لیست سموم بهداشتی مجاز و ممنوع مورد مصرف در اماکن عمومی و خانگی با سلام و احترام ۹۶ اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي /۱۰/ ۶۷۵ /د مورخ ۲ / به پیوست نامه شماره ۹۷۰۶۶ خوراکی،آشامیدنی، آرایشی،…

ممنوعیت سم ایکون   شماره :۳۰۶/۱۵۱۳ تاریخ :۱۳۹۸/۰۵/۱۲ پیوست :ندارد   معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی … موضوع: عطف به جمع آوري حشره کشهاي غیرمجاز توزیع شده در سطح عرضه با سلام و احترام ۹۸ مدیر کل محترم امور /۵/ ۶۷۵ مورخ ۵ / عطف به نامه شماره ۳۷۶۳۷ مواد غذایی و آشامیدنی سازمان…

  سایپرمترین نام ماده : سایپرمترین برگه اطلاعات ایمنی مواد ماده شيميايي : سایپرمترین MAD co قابليت اشتعال : دارد — ندارد— Cypermethrin فرمول شيميايي :—— حالت ماده :—— مشخصات سایپرمترین حشره کشي است از گروه پایرتروئیدها با اثر تماسي و گوارشي که روي بسیاري از حشرات مؤثر است. در بدن با باز نگهداشتن کانال سدیم در سلولهاي عصبي حشرات…

دلتا مترين نام ماده : دلتا مترين برگه اطلاعات ايمنی مواد MAD co نام ماده شيميايي : دلتا مترين دوره كارنس : ۳ تا ۵ روز Deltamethrin سميت ) LD50 : ) mg 0500-135 : 50Oral LD فرمول شيميايي : EC 2.5% نام تجاري : دسیس Decis EC2.5% مشخصات دلتامترين از گروه حشره كشهاي پايريتروئيدي بوده و داراي اثر تماسي…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید