کنه :

کنه ها از جانوران کوچک انگلی هستند.

انها بند پا هستند و از نظر علمی به دو گروه حیوانی یا Ticks و سایر کنه‌ها یا MItes تقسیم می‌شوند که گروه اخیر را برخی هیره می‌نامند. در باور عامه نام کنه فقط به کنه‌های حیوانی اطلاق می‌شود که این نوع موجودات از راه خوردن خون پسدانداران پرندگان و گاه خزندگان و دوزیستان تغذیه می‌کنند.

آنها به همراه هیره ها زیرردهٔ کنه سانان (Acarina) را تشکیل می‌دهند.

این موجودات دارای انواع یک‌میزبانه، دومیزبانه و سه‌میزبانه هستند.

کنه‌های ایکسودس، هیالوما و بوافیلوس از خانواده سخت‌کنه‌ها عمدتاً در نشخوارکنندگان ایجاد بیماری می‌کنند.

کنه‌های مرغی (ارگاس پریسکوس) نیز از خانوادهٔ نرم‌کنه‌ها هستند.

استفاده از انواع سموم حشره‌کش مانند کومافوس، فن والریت، پرمترین و فلومترین در مبارزه با این انگل‌ها مؤثر است.

انواع ان‌ها موجب بروز بیماری‌هایی مانند تب کریمه کنگو می‌شوند که می‌تواند منجر به مرگ شود که در کشورهای حوزه خاورمیانه بخش‌های جنوبی و شرقی اروپا شمال غربی چین هند و اسیای میانه شیوع دارد و از طریق گوشت دام وارد بدن انسان میشود

کنه

کنه

کنه های ایکسودیده

کنه های ایکسودیده از مهمترین انگل های خارجی حیوانات به ویژه نشخوارکنندگان دردنیا و ایران به شمار می روند (۲۲،۱۷،۱۳،۱).

آنها سخت سبب بروز علایم بالینی نطیر خارش، کم خونی، نگرانی حاصل از گزش، تورم، کاهش وزن دام شده و همچنین ناقل تیلریوزیس، بابزیوزیس، آناپلاسموزیس و  تب خونریزی دهنده کریمه کنگو می‌باشند  (۱۳،۹).  گونه های کنه های سخت در ایران عمدتا از جنس های هیالوما (۱۴گونه)، ریپی سفالوس (۵گونه)، همافیزالیس (۱۱گونه)، درماسنتور (۳گونه)، بوفیلوس و ایکسودس می باشند (۲۲،۸).

تاکنون از مناطق مختلف ایران ۱۴ گونه از کنه های خانواده ایکسودیده گزارش شده است

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید