لیست سموم۹۶

 

شماره:۱۶۹۶۱ /د ۳۰۰

تاریخ:۱۳۹۶/۱۰/۰۳

پیوست :دارد

معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

موضوع: لیست سموم بهداشتی مجاز و ممنوع مورد مصرف در اماکن عمومی و خانگی

با سلام و احترام

۹۶ اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي /۱۰/ ۶۷۵ /د مورخ ۲ / به پیوست نامه شماره ۹۷۰۶۶ خوراکی،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی

سازمان غذا و دارو در ارتباط با فهرست سموم داراي پروانه ساخت و ورود مربوط به سال ۱۳۹۵ و اعلام فهرست ۲۱ نوع سم مجاز جهت

مصارف خانگی به نام هاي “سا یپرمترین ، پرمترین، پروپوکسور، دلتامترین، پایپورونیل بوتوکساید، ایمیداکلوپرای د، با یو آلتر ین، تترامتر ین،

لامبدا سا ي هالوترین، آلترین، پرآلترین، دي- فنوترین، پایرتروم(پایرترین) ، فیپرونیل، سایفلوترین، ایمی پروترین، پریمیفوس متیل، بندیوکارب،

فنیتروتیون، فن والرات، اسفن والرات” و همچنین اعلام ممنوعیت مصرف، تولید و واردات سه سم با نام هاي کلرپیریفوس ، دیازینون و

دایمتیوات ، جهت استحضار و توجه در امور نظارتی و ابلاغ به ذینفعان،ارسال می گردد.

 

لیست سموم96

لیست سموم۹۶

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید