ضد عفونی و استریلیزاسیون شرکت حفاری نفت تدبیر

ضد عفونی و استریلیزاسیون شرکت حفاری نفت تدبیر:

كاركنان مراكز پزشكی مانند بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مطب پزشكان و اداره ها

بیش از سایر افراد جامعه در معرض آلودگی‌های عفونی قرار دارند.

در صورت عدم توجه به اصول حفاظت و ایمنی نه‌تنها ممكن است خود در معرض آلودگی به عفونت‌های میكروبی قرار گیرند، بلكه می‌توانند رابط انتقال عفونت به دیگران نیز باشند.

در یك مركز بهداشتی و درمانی، انتقال عفونت ممكن است به سه روش انجام گیرد که عبارتند از:

۱- انتقال از بیمار به كاركنان

۲- انتقال از بیمار به بیمار

۳- انتقال از كاركنان به بیمار

در هر سه روش آنچه حائز اهمیت است، فراگیری و كاربرد روش‌های کنترل میکروارگانیسم‌ها  است.

زیرا برای زدودن آلودگی‌ها و كاهش خطر انتقال عفونت می‌باشد.

لازم است قبل از تشریح روش‌های مختلف کنترل میکروارگانیسم‌ها، تعریف صحیح و دقیق را بدانیم.

واژه‌های سترون‌سازی، ضدعفونی، گندزداییو آلودگی‌زدایی را مشخص نماییم.

ما غالباً آن‌ها را معادل هم به كار می‌بریم.

و متأسفانه در بسیاری از موارد، همكاران گروه پزشکی نیز این واژه‌­ها را نابجا مورد استـفاده قـرار می‌دهند.

ارتباط با ما

ضد عفونی و استریلیزاسیون شرکت حفاری نفت تدبیر

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید