دستورالعمل سم پاشي اماكن

دستورالعمل سم پاشی اماکن:۱- در روزهایی که باد شدید می وزد نباید باغ و مزرعه را سم پاشی کرد.

۲- مطمئن شوید در محل سم پاشی مواد غذایی و آب وجود نداشته باشد.

۳- همیشه احتمال دارد در حین عملیات سم پاشی کسی مسموم شود.

۴- مطمئن شوید افراد دیگری به غیر از خودتان در محل سم پاشی حضور نداشته باشند.

۵- قبل از تماس با سم و وسایل سمپاشی از دستکش پلاستیکی، لباس پلاستیکی که تمام بدن را بپوشاند،استفاده شود.

چکمه لاستیکی، عینک دوربسته، کلاهی که موها را بپوشاند و از ماسک فیلتر دار برای جلوی دهان استفاده کنید.

۶- نوشته روی ظرف را مطالعه کنید و مطابق دستور، مقدار توصیه شده را استفاده کنید.

۷- برای آماده سازی سم از تماس مستقیم دست برای مخلوط کردن آن خودداری کنید.

۸- در هنگام سم پاشی پشت به باد بایستید.

۹- در هنگام سم پاشی از خوردن و آشامیدن و حتی سیگار کشیدن خودداری کنید.

۱۰-پس از تمام شدن کار سم پاشی مقادیر اضافی سم را به ظرف مخصوص خودش برگردانید و درب آن را محکم کنید.

۱۱- ظرف خالی شده را جمع آوری و در محل مناسبی دفع کنید.

۱۲- دستگاه سم پاشی را بشویید و آب آن را در محل بریزید.

۱۳- ظرف سم را دوباره در محل مربوطه نگهداری کنید.

۱۴- پس از تمام شدن کلیه کارها، لباس کار را از بدن خارج کنید و آنها را در محل مناسبی بشویید.

۱۵- اجازه ندهید حداقل ۳ تا ۴ ساعت پس از سم پاشی کسی به محل سم پاشی وارد شود.

 

ارتباط با ما

دستورالعمل سم پاشي اماكن

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید