بید

بید

بید : به معنی حشره پشم خوار دشمنی است ضعیف اما زیانکار و خطرناک است معمولاً این حشرات که وارد منزل می شوند بر دو نوع هستند ، نوع اول بیدهایی که وارد آشپزخانه شده و از مواد غذایی و حبوبات تغذیه می کنند. نوع دوم، این حشرات که پارچه لباس را می خورند. در واقع دلیل اینکه در محل های خاصی از منزل یافت می شوند به خاطر همین دسته بندی و نوع تغذیه آن ها است.

بدانید که چه نوع بیدی در منزلتان است:

معمولاً این حشرات که وارد منزل می شوند بر دو نوع هستند. نوع اولشان که وارد آشپزخانه شده و از مواد غذایی و حبوبات تغذیه می کنند.

نوع دوم، حشره پشم خواری که پارچه لباس را می خورند.

در واقع دلیل اینکه در محل های خاصی از منزل یافت می شوند به خاطر همین دسته بندی و نوع تغذیه آن ها است

گونه های بید

گونه هایی از این حشره که در آشپزخانه یافت می شوند شامل شب پره ی هندی است که بیشتر سمت حبوبات و خشکباری مانند گندم ، شیرینی، برنج و موادی مانند این ها هجوم می آورند.

ممکن است در کابینت های خود تارها و گاهی کرم های کوچکی در درون این تارها ببینید که نشانه دهنده ی مهمانی لاروها در آشپزخانه است.

EnglishIran