اطلاعات ایمنی سموم(msds)

اطلاعات ایمنی سموم(msds)

ساکنین اطراف مزارع که با اسپری های آفت کش سم پاشی می شوند.

استفاده از آفت کشها در داخل و یا خارج محیطها ی بسته که برنامه های بهداشت عمومی است باید رعایت شود.
• باقیمانده سموم در آب ، غذا ، گوشت ، ماهی و سایر محصولات غذایی می تواند باعث تجمع سموم در بدن مصرف کنندگان بشود.

• مواجهه شغلی با آفت کشها معمولا“ در بین کارگران کارخانجات سازنده آفت کشها به صورت استنشاقی است.

در کارگران کشاورزی و یا سم پاشی به صورت تماس پوستی بروز می کند.

در هنگام سم پاشی بایستی اطلاعاتی به ساکنین منطقه و یا محل در مورد نظر سم پاشی بدهیم.

و نوع سموم مصرفی داده شده و به آنها بگوییم اگر دچار مشکل شدید گزارش دهید.

• کف انبارنگهداری سم بایستی از جنس بتون و غیر قابل نفوذباشد

، دارای دما و رطوبت مناسب (۱۵درجه سانتیگراد-۴۰% ) باشد.

با تهویه کافی بوده وسموم در ظروف کاملا“ در بسته ،بدور از مواد غذایی و بر روی پالت،نگهداری شود.

. در دسترس بودن کپسولهای اطفاء حریق و جعبه کمکهای اولیه در این محل ضروری است.

اطلاعات ایمنی سموم(msds)

رعایت نکات ایمنی در هنگام سم پاشی :

• ۱- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب شامل لباس کار یکسره با آستر نخی رعایت نکات ایمنی در هنگام سم پاشی :،پیش بند از جنس نئو پرن ، دستکش پلاستیکی ساق بلند با آسترپنبه ای ، چکمه پلاستیکی با جورابهای نخی ، کلاه ، عینک و شیلد صورت ، ماسک تنفسی مناسب.

۲- خودداری از مصرف هر گونه مواد خوراکی ، آشامیدنی و کشیدن سیگار در طول مدت سمپاشی

• ۳- دور نگهداشتن افراد بخصوص کودکان از محل سمپاشی و خارج کردن حیوانات و پرندگان از محل سمپاشی
• ۴- سمپاشی نبایستی در جهت وزش باد و یا در هنگام بارندگی انجام شود

• ۵- خودداری از ورود افراد به محیط سمپاشی شده برای مدت ۲۴ ساعت

 

اینستاگرام ما

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید